ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 76 18 January 2020
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยรัฐบาล 17 January 2020

491774

3ตัวหน้า

132,004

3ตัวล่าง

595,379

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP 18 January 2020
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

870

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

610

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

899

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

935

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

859

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

014

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

537

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

130

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

158

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

654

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

111

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

352

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

458

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

506

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

343

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

742

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

848

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

281

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

211

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

709

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

633

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

315

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

194

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

192

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

637

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

491

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

119

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

851

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

396

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

122

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

959

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

974

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

983

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

262

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

634

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

920

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

291

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

201

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

369

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

294

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

099

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

730

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

924

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

900

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

783

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

858

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

626

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

891

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

154

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

253

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

421

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

213

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

407

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

601

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

212

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

921

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

566

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

870

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

870

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

610

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

899

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

416

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

935

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

859

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

014

2ตัวล่าง

13

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

537

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

130

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

158

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

654

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

111

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

045

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

863

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

624

2ตัวล่าง

02

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

352

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

458

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

506

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

343

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

742

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

848

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

281

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

211

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

709

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

066

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

633

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

142

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

315

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

194

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

192

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

637

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

491

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

119

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

851

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

396

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

122

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

959

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

974

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

983

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

262

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

634

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

920

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

789

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

291

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

201

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

957

2ตัวล่าง

36

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

12

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

369

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

294

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

099

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

730

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

924

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

900

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

783

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

858

2ตัวล่าง

71

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

196

2ตัวล่าง

24

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

626

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

891

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

154

2ตัวล่าง

53

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

253

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

421

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

213

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

407

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

601

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

212

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

921

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

566

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

870

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx